Det pågår en reklamkupp mot kulturminister Marita Ulvskog. Förbudet mot reklam riktat till barn har redan satts på prov liksom förbudet mot alkoholreklam. Nästa steg är utökad reklamtid i tv och annonser för tobak och vadhållningsspel. I potten ligger en halv miljard nya reklampengar per år. Och frågan är om ens den svenska folkhälsan längre räcker som argument.

Om drygt en månad beslutar regeringen om ytterligare 10-15 sändningstillstånd i det digitala tv-marknätet. Eurosport, MTV Nordic, Discovery Channel, Animal Planet och TV4 är några av de kanaler som föreslagits av kommittén för digital-tv och Radio- och tv-verket (RTV). Av dessa tv-bolag är TV4 den enda kanalen som lyder under svensk lagstiftning, då TV4 till skillnad från övriga sänder från Sverige. Genom att bevilja utländska tv-bolag sändningstillstånd säger regeringen också ja till tobaks- och alkoholreklam samt reklam riktad till barn i Sverige. Därmed hotas hela den svenska reklamlagstiftningen.

Reklammarknaden för alkohol, tobak och vadhållningsspel omsätter miljardbelopp i Europa och skulle kunna inbringa närmare 500 extra miljoner kronor per år till den svenska reklammarknaden.
- De svenska reklamreglerna är hela den internationella reklammarknadens stora skräck, därför att de ser vår reklamlagstiftning som en dominoeffekt. Om man visar att man tycker att det är okej med laglig begränsning på ett område, då har man erkänt att den styrande makten kan ha kontroll över reklamen, säger Anna Serner, vd på Svenska Reklamförbundet, till tidningen Vision.

EU-kommissionen överväger dessutom att häva förbudet mot reklam för receptbelagda läkemedel. I första skedet gäller det medicin mot astma, diabetes och aids. Om reklam för receptbelagd medicin direkt mot konsumenterna tillåts öppnas en ny miljonmarknad för reklambranschen.