Tidskriften Maranata! och Maranataförsamlingens webbsidor har polisanmälts. Två anmälningar ligger nu hos Justitiekanslern, dels från en privatperson i Åmål och dels från en av RFSL:s lokala avdelningar. Enligt anmälarna har Maranata! gått till personangrepp mot enskilda individer. Två publicerade artiklar är anmälda; "Prisgiven mänsklighet" av Arne Imsen och "Göteborg i ett kusligt perspektiv" av Berno Vidén.

Maranata säger: "Att i dag hävda Bibelns syn på aktuella och angelägna samhälls- och kulturfrågor anser vi vara av hög prioritet då Sveriges förtroendevalda, ända uppe i regeringsnivå är ivriga förespråkare för att genom lagstiftning påskynda samhällets och familjens totala upplösning. Vi ser en alarmerande utveckling och förbehåller oss vår grundlagsskyddade rätt att fortsättningsvis publicera Bibelns omutliga sanningar."

Läs de två artiklarna som är föremål för anmälan:

Göteborg i ett kusligt perspektiv:
http://www.maranata.a.se/tidningen/2001/3-01/ledaren.html

Prisgiven mänsklighet:
http://www.maranata.a.se/apropa/homo.html