I senaste numret av Journalisten publicerade tidningen beslutet av Pressens opinionsnämnd att fälla Aftonbladet.se för kränkande publicering. Nu riskerar de själva en anmälan för sin publicering.

- Jag är väldigt bekymrad över publiceringen, säger Pressombudsman Olle Stenholm till Dagens Media. Artikeln där Journalisten skriver om fallet där Aftonbladet.se fällts är i sig inte klandervärd. Däremot publicerar Journalisten i anslutning till artikeln en faximil från nummer 2/2001 av sin egen tidning. I faximilen syns en faximil från ursprungsartikeln i Aftonbladet där anmälaren syns på bild. Dessutom citerades anmälaren vid sidan av faximilen med namnet fullt synligt.

- Opinionsnämnden har konsekvent anonymiserat anmälaren i sitt beslut, men här har Journalisten gjort en skrivning så att vem som helst kan avläsa vad personen heter, och dessutom se vederbörande på bild. Dessutom kunde de läsa det kränkande uttalande om henne som Aftonbladet.se fällts för. Det är mycket obetänksamt.