Det är läsare av tidningar i Allersförlaget som har skickat in protestkuponger som skall vidarebefordras till Finansdepartementet. Kravet är att veckopressen får samma momsnivå som kvällspressen. "Politiker skall inte värdera ord", säger Åsa Tengvall på Allers Veckotidning.

"I alla andra EU-länder utom Danmark så har alla sorters tidningar samma momssats. Vi kräver att vi också får konkurrera på lika villkor", säger Martin Hansson på Allers förlag till Vision. Som ett led i momsprotesterna har Allers förlag förlagt produktionen av tidningen Må Bra till Åland. På så sätt slipper man betala någon moms alls. Flera andra förlag väntas följa efter.