Det lilla norska vänsterpartiet Röd Valallians har skrivit ett renodlat partipolitiskt program för Internet. I programmet uppmanas till bojkott av Microsoft och Linux anses vara frälsaren.

Vänsterpartiet Röd Valallians har ingen stor väljarkår, men en desto större ambition när det gäller Internet. Partiet är först i Norge med ett partiprogram bara för Internet - Röd Valallians dristar sig till och med att påstå att partiet är först i världen med ett sådant program.

Här är några av punkterna på partiprogrammet:

- Förbud mot "stängda" program som Microsofts i stat och kommun.
- Skolan skall satsa på Linux och annan öppen källkod.
- Alla elever och lärare skall ha en pc med Internetuppkoppling.
- Skolböcker skall vara gratis på Internet ­ författarna skall kompenseras för detta.
- Biblioteken skall bli centrum för "digitaliserad kultur och kunskap".
- Innehåll med kvalitet på internet skall få ekonomiskt stöd. Dessutom skall gratis Internettidningar få presstöd.
- Partiet skriver att teknik är ett redskap som både kan användas för att utveckla totalitär kapitalism och "demokratisk kommunism".

Läs partiprogrammet:
http://www.rv.no/Zope/RV/nyheter/pressemeldinger/nyhet?titel=Norges+f%F8rste+Internettprogram