Forum för Modern Sexualpolitiks webbplats har blivit stängd av Lycos. Kort efter att vi uppmärksammade webbplatsen i förra FNA, anmäldes den av ett flertal personer till abuseavdelningen hos Spray, som i sin tur bad Lycos att stänga ned webbplatsen.

Webbplatsens syfte var att diskutera och debattera sexualpolitiska sakfrågor, betraktade ur ett sexualliberalt perspektiv, med främsta inriktning på områdena pedofili och hebefili.

Det bör även i sammanhanget även nämnas att webbplatsen inte innehöll något olagligt material, utan stoppades på grund av organisationens politiska uppfattning.

http://medlem.tripodnet.nu/svekom