Antifascistisk Aktion (AFA) har givit följande kommenterar till det som hände i Göteborg.

" Antifascistisk Aktions roll för händelserna på Kungsports Avenyn i Göteborg den 15 juni 2001, har allmänt i media blåsts upp till oproportionerlig storlek. Därför vill vi förtydliga att AFA vare sig arrangerade eller planerade kravallerna på Avenyn. Det som hände på Avenyn, anser vi, vare symptom på en värld och ett samhälle med en allt djupare segregation.

När makten flyttas allt högre upp och allt längre från ett folk det inte längre representerar får det konsekvenser. Inte bara för Avenyn och dess affärsidkare, utan kanske främst för de allt större grupper människor som lever i utanförskap och marginalisering.

Maktlöshet över en omöjlig, förnedrande och utsiktslös livssituation, kantad av alienation, diskriminering och kränkningar, skapar frustration. Vi menar att det var denna ilska som fick ett ansikte på Avenyn.

Händelserna orsakades inte av vare sig konspirerande tyska terrorister, väldresserade AFA-aktivister eller en naiv polisledning. De var en logisk följd av djup segregation och en maktstruktur som upprätthålls och förstärks genom en konsekvent och hårdnande repression mot ett växande motstånd. Därför vare sig kan eller vill vi ta avstånd från dessa händelser.

Vi vill också betona att händelserna på Avenyn, förmiddagen den 15 juni, inte är en enskild eller isolerad händelse. Överallt i världen finns och gror upproret och motståndet mot orättvisor och förnedring och kampen för ett värdigt liv. Detta manifesteras på olika sätt. Ibland strukturerat och tydligt, ibland ostrukturerat och rasande.

Händelserna på Avenyn orsakades alltså inte av AFA, utan av den nyliberala världsordningen som makthavarna i EU antagit som enda och gemensam ideologi och de orättvisor som denna världsordning skapar och det institutionaliserade, strukturella och direkta våldet som krävs för att upprätthålla den. Detta våld tar AFA avstånd ifrån!

AFA-Göteborg"

http://www.motkraft.net/afa