Den nazistiska webbplatsen patriot.nu ska granskas. Justitiekanslern (JK) beslutade den 23 april att inleda en förundersökning om varför webbplatsen inte har anmält utgivare eller databasens namn till Radio- och TV-verket.

Att det saknades ansvarig utgivare upptäcktes i samband med att JK utredde yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, efter en artikel publicerade på webbplatsen.

JK har i liknande ärenden kommit fram till att det sannolikt är den tryckta tidskriften Nationellt motstånd som bestämmer vad som ska publiceras på webbplatsen.

http://www.patriot.nu