Den 7 juni 2001 skrev Flashback ett brev till Karlskrona kommun och efterfrågade en kommunal handling. Vi har cirka 7 veckor senare fortfarande inte fått ut denna handling. Men vi fick ett svar i förra veckan, där de lovade att återkomma i ärendet i augusti. Dock inga löften om att de tänker skicka oss den begärda handlingen.

Nedan följer den märkliga brevväxling mellan Flashback och Karlskrona kommun gällande utlämnandet av en kommunal handling.

Brev till Karlskrona kommun (2001-06-07)

Ärende: Utbekommande av kommunal handling

Jag begär härmed kommunstyrelsens beslut om att godkänna anställda att underteckna privata brev som om de vore officiella.

Bilaga: artikel, publicerad i Blekinge Läns Tidning, 29 mars 2001.

Jan Axelsson

Brev till Flashback (2001-06-08)

Utbekommande av kommunal handling

Med anledning av Din skrivelse 010607 till Karlskrona kommun med begäran om kommunal handling översänds kopia av Reglemente för kommunstyrelsen samt Delegationsförteckning för kommunstyrelsen.

Kommunalförvaltningen
Enligt uppdrag

Lena Bodin registrator

Bilaga: Reglemente för kommunstyrelsen Delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Brev till Karlskrona kommun (2001-06-12)

Ärende: Utbekommande av kommunal handling

Den 7 juni 2001 begärde jag ut kommunstyrelsens beslut om att godkänna anställda att underteckna privata brev som om de vore officiella.

Jag har cirka en vecka senare fått sammanlagt 26 sidor skickade till mig. Ingen av dessa innehåller dock det jag från början begärde. Jag har aldrig begärt reglerna för vad de kommunalt anställda skall underteckna sina handlingar med medan de fortfarande är i tjänst, utan "kommunstyrelsens beslut om att godkänna anställda att underteckna privata brev som om de vore officiella".

Bakgrunden till min begäran är den artikel jag bifogade som bilaga, publicerad i Blekinge Läns Tidning den 29 mars 2001. I artikeln säger Karlskrona kommuns jurist, Lennarth Eriksson, att "... den kamp han fört mot Flashback inte inskränkt på hans ordinarie arbetsuppgifter." "- I egenskap av privatperson och säkerhetsskyddschef har jag suttit helger och kvällar med detta ...".

Den handling som önskas är Kommunstyrelsens beslut om att godkänna anställda - i detta fallet Lennarth Eriksson "i egenskap av privatperson" - att skicka handlingar undertecknade som de vore officiella.

Exempel på ett sådant undertecknande skulle kunna vara: "I tjänsten Karlskrona den 30 december 1999, Lennarth Eriksson, Kommunjurist, Karlskrona."

Jan Axelsson

Brev till Karlskrona kommun (2001-07-14)

Ärende: Utbekommande av kommunal handling

Jag skrev till er den 12 juni med en begäran om en kommunal handling. Det är nu över en månad sedan jag begärda dessa handlingar. Ni har ännu inte svarat.

Jag erinrar att ärenden om att utbekommanden av allmänna handlingar skall handläggas skyndsamt, och att en handläggningstid på flera veckor är enligt ett flertal JO-utlåtanden, inte acceptabel.

Bilaga: Min begäran som skickades till er den 12 juni 2001.

Brev till Flashback (2001-07-16)

Ang Utbekommande av kommunal handling

Vi har mottagit ditt fax daterat den 14 juli 2001. Efter kontakt med kommunjurist Lennart Eriksson så vill jag meddela dig att handläggningen av ärendet blir i augusti.

Med vänlig hälsning

Carina Malmström

Fortsättning följer ...