Bleking Läns Tidning (BLT) intervjuade den 4 juli Karlskrona kommuns jurist Lennarth Eriksson. Nedan följer ett urval av olika citat från artikeln, med Flashbacks kommentarer efter varje citat.

"Kommunjurist Lennarth Eriksson är ganska övertygad om att allt Flashbackmaterial lämnats ut till Jan Axelsson. Men inte fullständigt."
Kommentar: Lagbrott, eftersom det råder diarieföringsplikt för sekretessbelagda handlingar, och det påstår ju Lennarth att det handlar om. Diariet skall föras så att det ger exakt upplysning. Man kan dessutom vända på det, och säga, att om Lennarth anser handlingarna så känsliga, är det vårdslöst av honom, att inte hålla bättre kontroll på dem.

"- Jag vet det inte säkert. Axelsson är själv välkommen att titta i våra arkiv."
Kommentar: Och med andra ord plötsligt uppdaga handlingar som enligt Lennarth är sekretessbelagda?

"Enligt Jan Axelsson har fler personer än han själv haft problem att få ta del av handlingarna. Bland annat två studenter och en journalist. Axelsson anser vidare att sekretesslagen har missbrukats.
- Vi är skyldiga att kontrollera en persons syften, säger Lennarth Eriksson. Hade jag vetat att Axelsson skulle lägga ut all information på sin hemsida hade jag nog stoppat materialet."

Kommentar: Kontroll av syfte får *endast* ske för att bedöma en sekretessfråga. När Lennarth inte diarieför en handling, innebär det definitionsmässigt enligt Sekrl 15 kap. 1 och 2 §§, att de inte omfattas av sekretess. Lennarth bryter mot grundlag: han hävdar sekretess, inte för att sån föreligger, utan för att kunna efterforska syfte. Senare i artikeln framgår, att han nu lämnar ut handlingar han tidigare hållit hemliga. Sekretesskälen han uppgav var bluff.

För övrigt har HD just omintetgjort Erikssons "sekretess på grund av PuL"-resonemang, så uttalandet "Hade jag vetat att Axelsson skulle lägga ut all information på sin hemsida hade jag nog stoppat materialet" innefattar lagtrots på två fronter: dels trots mot TF, dels också trots mot förvaltningslagen, som föreskriver att den mot vem myndighet utövas har *alltid* rätt att ta del av akten.

"I nuläget säger Eriksson, kan vem som helst ta del av handlingarna. Även de nazister som tidigare fått avslag när de velat titta."
Kommentar: Då har JO med andra ord bara att pricka kommunalrådet Mats Johansson (s) för bristande tillsyn av offentlighetsprincipens tillämpning i myndigheten kommunstyrelsen i Karlskrona kommun. Innefattat bristande tillsyn av tjänstemannen Lennarth, som ju i och med tidigare hemliga handlingar nu lämnas ut erkänner lagbrott.

"Lennarth Eriksson kan i slutändan inte garantera till hundra procent att det inte någonstans i kommunens diarier finns fler papper som rör Flashback."
Kommentar: Nyss sade han, att man måste gå igenom hela arkivet, inte bara diariet. Vad gäller?

"Om Flashbackfallet i framtiden skulle leda till rättegång har kommunjuristen sin syn på frågan klar.
- Det blir i så fall en primitiv reaktion från en frustrerad person som har målat in sig själv i ett hörn."

Kommentar: Ett av de grövre påhoppen jag sett på länge.

"Kommunen har sitt på det torra, menar han."
Kommentar: Så vitt Flashback kan se, kommer kommunen att förlora på alla punkter i kammarrätten.

"- Vi har ingen anledning att frukta honom."
Kommentar: Vad menar han? Vilket ord. Frukta? I så fall, ut med kopiorna, om det är någon logik i vad han säger.