Hollands hälsominister Els Borst vill kvalitetssäkra cannabisprodukter genom innehållsmärkning och inspektioner efter farliga bekämpningsmedel på de egentligen illegala odlingarna i landet. Bland annat bör halten tjära, nikotin och rusämnet THC anges på den holländska marijuanan Niederwet som ofta har högre rushalt, enligt ministern.

"Hög THC-halt är i själva verket en positiv kvalitetsnorm. Man behöver då röka mindre för att uppnå samma effekt, vilket i sin tur betyder att man får i sig mindre tjära och nikotin", sade hon vid en debatt om ungdomsfrågor i parlamentet nyligen.