1997 bildade ett antal personer i samarbete med Danska Pedofilgruppen en arbetskommitté för att engagera sig i de svenska förhållandena. Denna kommitté blev 1998 DPA-Svekom och har fungerat fram till november 2000 enbart som kunskapssamlare.

Med anledning av den besvärliga situation Danska Pedofilgruppen hamnade i då man hösten 2000 blev infiltrerade av danska journalister beslöt DPA-Svekom att omorganisera verksamheten. I november 2000 bytte den svenska kommittén namn till Forum för Modern Sexualpolitik.

Organisationen skall fungera som ett forum för intressegrupper och medlemmar verkande för en utformning av en modern sexualpolitik inom ämnena pedofili, hebefili, incest och barnpornografi.

Tidigare denna månad startade man även en IRC-kanal för svenska pedofiler på Dalnet, kallad #mod6pol. En chattkanal med ämnesområdena pedofili, hebefili, incest, barnpornografi, barnsexualitet, medier och forskning med mera. Bildbyte är ej tillåtet.

Organisationen ger även ut nyhetsbrevet "Modern Sexualpolitik" 1-2 gånger i månaden.

För ytterligare information:

Forum för Modern Sexualpolitik
Webbadress: http://medlem.tripodnet.nu/svekom
E-post: svekom@hotmail.com

Danish Pedophile Association
Webbadress: http://www.danpedo.dk
E-post: info@danpedo.dk