Tidningen Vision tillhör inte längre Sprays kärnverksamhet. Nu vill ägarna göra sig av med den förlusttyngda tidningen. Samtidigt vill ägarna omförhandla den emission som skulle rädda Vision från att bli bankrutt.

Enligt uppgifter till Resumé försökte Spray att sälja tidningen Vision till MTG redan under våren. Men MTG var inte villigt att betala det pris Spray satte på tidningen.

I maj beslutade Vision om ett sparprogram där bland annat 10 tjänster skulle försvinna samtidigt som både formatet och utgivningstakten halverades. I samband med nedskärningarna aviserades också en nyemission för att garantera fortsatt utgivning av tidningen.

Men efter ett katastrofalt resultat i maj förs nu nya diskussioner om ytterligare besparningar och att Vision eventuellt kan behöva mer kapital.