Alla svenska myndigheter kommer snart att bli skyldiga att se till att allmänheten kan kommunicera med dem via e-post. Det är innebörden i en kommande ändring av förvaltningslagen, skriver Dagens Nyheter.

I dag har myndigheterna bara skyldighet att ta emot telefonsamtal och besök, men med lagändringen skall medborgarna också kunna nå myndigheterna med fax eller e-post.

- Lagändringen görs för att underlätta för medborgarna att komma i kontakt med myndigheterna. Det är ett sätt att öka servicen, säger kanslirådet Roger Petersson på Justitiedepartementet, till Dagens Nyheter.

Lagändringen som föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år innebär bland annat att e-post som skickas till en myndighet måste diarieföras och arkiveras på samma sätt som vanliga brev.