I spåren av dotcomdöden börjar ett fåtal företag få ett allt större grepp om surfaren. 60 procent av surfarnas tid på Internet läggs på produkter och tjänster från 14 bolag. Det är en kraftig minskning av antalet bolag sedan förra året.

Enligt färska siffror från Jupiter Media Metrix spenderar surfarna 50 procent av sin tid på nätet med att utnyttja program och tjänster från fyra jättar - AOL Time Warner, Microsoft, Yahoo och Napster. 60 procent av tiden lades på produkter och tjänster från 14 bolag mot 40 bolag motsvarande period för ett år sedan.