Det finns starka önskemål om att stänga ned företaget Old Eagles webbplats i Sverige. Den senaste förfrågan kom från Telenordia, som kontaktade den konkurrerande Internetleverantör Bahnhof.

Läs Telenordias och Bahnhofs brevväxling nedan:

Date: Fri, 11 May 2001 14:35:23 +0200 (MET DST)
From: Telenordia AB
To: abuse@bahnhof.se
Subject: www.oldeagle.com

Hej,

Har frågor rörande ovan nämnd domän, vi får lite då och då frågor
från våra kunder angående den sidan och vi hänvisar självklart
frågorna till er eftersom att domän ligger hos er.

Jag har själv tittat på sidan och jag måste nog hålla med dom kunder
som är kritiska till innehållet att det är väldigt tvivelaktigt
material som finns på sidan.

Jag vill helt enkelt veta vad ni säger om saken, te x så finns det
några bilder med hakkors på sidan och det är mig veterligen olagligt
i Sverige?

Med vänlig hälsning,
ET
Telenordia AB
Säkerhetsavdelningen för Internettjänster


Date: Fri, 11 May 2001 19:24:20 +0200
To: abuse@algonet.se
From: Jon Karlung
Subject: Re: Fwd: www.oldeagle.com

Hej,

Till abuse, Telenordia.

Angående ert brev med synpunkter på en av våra kunders hemsidor
(oldeagle). Jag cc:ar mitt svar för kännedom till kunden också.

Bahnhofs policy. Så här gör vi:

Enligt våra villkor är material som bryter mot svensk lagstiftning
(t.ex. hets mot folkgrupp, barnpornografi samt vanliga förtalsregler
enligt tryckfrihetsförodningen) inte tillåtet att publicera genom
oss. För att undvika godtyckliga och lekmannamässiga beslut (av oss
själva) brukar vi begära att den klagande parten skall inkomma med
polisanmälan. Vi informerar samtidigt den som publicerar materialet
att vi fått in synpunkter. Avstängning sker dock först efter att
materialet polisanmälts och polisen kommit med sådan instruktioner
till Bahnhof.

Det finns en diffus gränsdragning där vi på eget bevåg under vissa
omständigheter stänger av själva utan begäran från myndighet -
handlar om uppenbara grova lagbrott, men i princip skall det mycket
till alltså för avstängning utan myndighetsbeslut.

Vad vi inte gör:

Bahnhof stänger inte av material som i största allmänhet kan anses
omoraliskt eller anstötligt. Kruxet är liksom att avgöra i vems
ögon då? På Bahnhof har vi valt att så långt det överhuvudtaget är
möjligt stå upp för yttrandefriheten. Det är inte vår uppgift att
göra gränsdragningar och agera åsiktspolis. Det är myndigheter och
polis. Handlar det om t.ex. hets mot folkgrupp är det bara att
inkomma (för den som klagar) med polisanmälan. En bild på ett
hakkors i sig utgör knappast ett lagbrott. Det måste åtföljas av
t.ex. invandrarfientliga formuleringar, etc. I det aktuella fallet
finns alltså bilder på hakkors och material med böcker, bovar och
banditlitteratur, m.m. etc. Men enligt min uppfattning inget som
uppenbart skulle fällas i domstol som lagbrott.

Det har under årens lopp (oldeagle.com har funnits på nätet sen
början av -95) kommit synpunkter på hans webb. Jag har i samtliga
fall gjort bedömningen att materialet inte uppenbart kan anses
utgöra lagbrott. Kunden känner till vår linje sen tidigare och har
alltid själv upprätthållit en rågång och inte - vad jag vet - gjort
övertramp. Vad som står i de böcker han säljer ryms ju heller
knappast inte inom vårt ansvar.

Det är ju inte Bahnhfos uppgift som operatör att fungera som
åklagare och domare. Det bästa vore om alla operatörer här höll
samma linje. Att lägga sig i vad som publiceras gör ju ISP:n till
"ansvarig utgivare. Enligt vår uppfattning är det publicisten
(kunden) som är ansvarig utgivare - inte ISP:n i sig själv. Lika
lite som posten är ansvarig för vad folk skriver i sina brev.

Övrigt:

Personligen delar jag inte hans vurmande för nazistepoken och
andra bovar och banditer. Tvärtom. Men jag anser att det är hans
rätt - så länge han inte gör sig skyldig till lagbrott - att
tycka och publicera vilket material han vill. Det är i vart fall
inte bahnhfos uppgift att agera domstol i detta ärende. Affärs-
mässigt må detta vara en felaktig bedömning. Men vi kan inte stänga
av sidor som folk lite då och då tycker är allmänt anstötliga eller
obehagliga oavsett vad vi tycker. Det beslutet är myndigheternas.
Om vi gjorde annorlunda skulle vi inte göra annat dagarna i ända
utan att sitta och fundera på om vi skulle stänga av den ena eller
andra sidan, folk tycker ju att så mycket är anstötligt. Bäst att
lämna sådana avgöranden till domstol och polis.

Så nu vet ni det, Bahnhofs policy.

Vänlig hälsning,

Jon Karlung, VD
Bahnhof Internet AB