Alliansen kommer i veckan att presentera en uppgörelse som ger polisen rätt att bugga. Det omdiskuterade förslaget om att även bugga nyhetsredaktioner är dock borttaget.

Förslagen har legat vilande i riksdagen sedan förra våren. Vänsterpartiet, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna ansåg inte att förslagen var tillräckligt rättssäkra och tog för lätt på den personliga integriteten.

När det gäller buggningen, hemlig rumsavlyssning, krävde kd och c att polisen under inga omständigheter ska få bugga en redaktion och därmed jämställas med advokatkontor och lokaler där själavårdande samtal bedrivs och att polisen därmed inte skulle ha rätt att bugga dessa.

Enligt Riksdag & Departement är allianspartierna nu överens och nyhetsredaktioner har i det nya förslaget fått samma status som advokatkontor.