Karlskrona kommuns agerande mot företaget Flashback ligger nu hos JO för granskning.

Underrättelse

Datum 2001-06-05
Dnr 1825-2001

Er anmälan till JO

Ni underrättas om Er anmälan mot Kommunalledningsförvaltningen i Karlskrona kommun som är daterad den 7 maj 2001, har kommit in till JO. Ärendet har fått det diarienummer som anges här ovanför. Om Ni skriver hit bör Ni ange diarienumret.

Handläggare är Pär Hemmingsson, telefon 08-786 50 89.

Ärendekansliet har telefon 08-786 50 93.

Gunnel Näslund
Chefssekreterare

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
103 26 Stockholm