Göran Persson agerar för att skrapa ihop ett gäng internationella jurister för att komma åt de så kallade förintelsenekarna. Som bekant behandlas inte bara yttrandefrihet som om det gällde engelska kosjukan i Europa utan också tankefrihet.

- Processande förutsätter lagar. Enbart sex länder - Belgien, Frankrike, Israel, Spanien, Tyskland och Österrike - har straffbestämmelser som kan appliceras på olika slag av förintelseförnekande, påpekade Ola Bruhner i en utmärkt artikel i Svenska Dagbladet den 18 februari.

Folk som planerar att besöka dessa länder bör iaktta försiktighet. Uttalanden i tal och skrift som inte överensstämmer med Nürnbergrättegångarnas protokoll kan bli kostsamma eller rendera vistelse i fängelse.