Könsdiskriminering, hets mot folkgrupp, barnmisshandel och mord. Det är bara några av de brott som läsarna till några av världens mest tryckta böcker uppmanas till. Nu har författaren, som är ingen mindre än Gud själv, polisanmälts för uppvigling.

- Vi kan inte bara tyst se på och låta Gud uppvigla människor till dessa fruktansvärda brott, säger Babak Rahimi, en av de som gjort anmälan, som skickats till såväl polisen som till HomO och JämO.
- Rättsfallet är unikt i svensk historia. Aldrig tidigare har någon som påstås vara en icke-fysisk person dragits inför rätta, säger Babak Rahimi.
Till anmälan bifogas hårresande citat ur både Bibeln och Koranen.

- Gud använder sig av många olika alias. Allah, Jehova och Gud är bara några av dem, förklarar Babak Rahimi, som också är medveten om att det kan bli svårt för myndigheterna att delgiva den skyldige misstanke om brott, eftersom han/hon saknar både adress, personnummer och efternamn.

Bakom anmälan ligger tidskriften Mana, som ges ut av Iransk-svenska solidaritetsföreningen, och som tar upp frågor om invandring, feminism och religiös fundamentalism.

Några av de polisanmälda texterna:

Hets mot folkgrupp:

"Du skall inte ligga hos en man såsom en man ligger hos en kvinna, ty det är en styggelse." - Bibeln
Kvinnodiskriminering:

"Gud ålägger er rörande Edra barn: En manlig arvtagare bekomme lika mycket som två kvinnor ..." - Koranen, fjärde suran, vers 12
Uppmaning till rasism:

"När herren, din Gud, låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta det i besittning, och när han för dig förjagar stora folk - ..., sju folk större och mäktigare än du - när herren ger dem i ditt våld och du slår dem, då skall du ge dem till spillo. Du skall inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Du skall inte befrynda dig med dem. Dina döttrar skall du inte ge till deras söner, och deras döttrar ska du inte ta till hustrur åt dina söner." - Bibeln, femte moseboken, sjunde kapitlet "Herrens eget folk"
http://www.uppmana.nu