En enig Granskningsnämnd har fällt SVT:s Mediemagasin och Maria-Pia Boëthius för partiskhet i en intervju med kulturminister Marita Ulvskog. Boëthius var inte kritisk nog. Eller rättare sagt: inte kritisk alls.

"Det förekom från reporterns sida ingen balansering eller motargumentation av kulturministerns åsikter. I stället instämde reportern och den intervjuade i flera fall med varandras uttalanden", skriver Granskningsnämnden.