Redaktören för nazistiska tidningen Den Svenske Nationalsocialisten, Björn Björkqvist, överklagar till kammarrätten att han inte får ut handlingar från Karlskrona kommun. Det är kommunjuristen Lennarth Eriksson som avslagit Björkqvists begäran.

Björn Björkqvist tvistar med kommunjuristen om rätten att få läsa handlingarna. Lennarth Eriksson kräver att få veta syftet med att lämna ut handlingarna. Björn Björkqvist motiverar att han som journalist inte skall behöva besvara denna fråga.