I början av maj kunde man läsa på webbplatsen Kickad.nu att webbdesignskolan Hyper Island i Karlskrona kickar 45 medarbetare. "Helt obegripligt", säger skolans vd och hänvisar till att de bara är fem anställda. Och ingen av dem är kickad. Däremot släpper skolan ut 45 elever i slutet av maj.