Sans är ett nytt svenskt nätverk för sexsäljare och allierade i Sverige som jobbar för sexsäljares rättigheter. Sans skriver på sin webbplats att de ska jobba mot diskriminering och fördomar som finns kring sexsäljare.

SANS, sexsäljare och allierades nätverk, har bl.a. ett slutet diskussionsforum där medlemmarna kan debattera frågor som berör prostitution.

Sverige har tidigare haft ROSEA (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) som bildades i början av 2000-talet. Man var då den enda svenska intresseorganisationen för sexarbetare, men något större genomslag fick man aldrig och sedan ett par år tillbaks är ROSEA en vilande organisation.

http://www.sans.nu