De stora förlorarna på en total kommersialisering av medierna är den seriösa journalistiken. Det som reportrar anser är bra journalistik uppfattas ofta av ägarna som en dålig affär.

Orden kommer från den amerikanske medieforskaren Robert McChesney som nyligen var på besök i Sverige. McChesney menar att medborgarna måste ta tillbaka makten över ordet, eftersom de håller på att förlora det genom att de stora mediekonglomeraten som exempelvis AOL Time Warner, Bertelsmann, Rupert Murdochs News Corporation och Disney blivit allt mäktigare.

- Pressfrihet enligt Murdoch är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Från samhällets sida behövs pressfriheten för att skapa ett demokratiskt samhälle, säger McChesney.
McChesney anser att tv-bolag producerar underhållning och nyheter av så låg kvalitet att medborgarna inte har någon möjlighet att kunna delta i den demokratiska processen.

De stora mediekonglomeraten vill göra alla delar av koncernen lönsam, även nyhetsredaktionerna - och det mest beprövade sättet att göra detta är att minska personalen. Sedan riktar de in sig på det som är billigt och lätt att bevaka; kändisliv, olyckor, brott och kriminalitet. Undersökande journalistik är för dyr och kan lätt leda till konflikt med mäktiga och inflytelserika företag, konstaterar McChesney.