Ebay tänker rensa auktionerna som pågår på företagets webbplats från nazistrelaterade produkter och Ku Klux Klan-material. Ebay skärper till den tidigare policyn som godtog materialet om de har ett historiskt värde och är äldre än 50 år.

Nu skall inte ens det gå. Ebay bannlyser också fotografier från brottsplatser och brev från massmördare. Ett skäl till den tuffare policyn är att företaget inte vill komma i konflikt med lagar i länder där företaget tänker etablera sig genom uppköp.