De rasistiska inläggen på Passagen leder inte till åtal. De togs bort inom rimlig tid, anser åklagaren. Det var i februari i år som den antirasistiska tidningen Expo utpekade webbportalen Passagen som en tummelplats för nazistiska och rasistiska åsikter.

Avslöjandena ledde till att åklagaren Håkan Roswall i Stockholm inledde en förundersökning mot portalens ansvarige utgivare, som misstänktes för brott mot lagen om ansvar för innehållet på elektroniska anslagstavlor.

Håkan Roswall har nu lagt ner förundersökningen mot den ansvarige utgivaren. Han motiverar beslutet med att de aktuella inläggen bara låg kvar i fyra dagar, sedan togs de bort. Det räcker inte för att bevisa att Passagen medvetet har struntat i lagen. Passagen har efter Expos avslöjanden tillsatt en ny innehållsansvarig som har stängt det diskussionsforum där inläggen publicerades.