Brasilianska myndigheter planerar nu att engagera landets porrindustri i den aggressiva kampen mot sjukdomen aids. Ny lagstiftning väntas inom kort godkännas av landets kongress. Enligt denna skall alla pornografiska filmer som hyrs ut eller säljs i landet börja med ett fem sekunder långt meddelande där tittaren får rådet att använda kondom.

Brasilien har blivit känt för sin kamp mot sjukdomen. 1999 lyckades man sänka dödligheten bland infekterade till 24,8 procent, vilket kan jämföras med 73,7 procent nio år tidigare. Av landets omkring 170 miljoner invånare beräknas 540 000 bära på hiv-smitta.