Många länder i Afrika har under det senaste decenniet blivit bättre på att bekämpa korruption, enligt en färsk rapport från Världsbanken.

Enligt Världsbanken har exempelvis Kenya, Niger och Sierra Leone visat tydlig förbättring vad gäller demokratiska val, yttrandefrihet, organisationsfrihet och fria medier. Kenya har under perioden gått från enparti- till flerpartisystem, och Sierra Leone har tagit sig ut ur ett inbördeskrig.

Däremot har Elfenbenskusten, tidigare ett av Västafrikas mest framgångsrika länder, försämrats inom alla sex områden som undersökts. Även i Zimbabwe har läget försämrats.