Efter misstanke om att det från SOF:s sida förekommit olaglig kartellbildning mot Flashback, när SOF i höstas beslutade att Sveriges samtliga Internetleverantörer gemensamt skulle gå samman och neka företaget bandbredd i Sverige, har Post- och telestyrelsen (PTS) önskat att få deltaga i Sveriges Internetoperatörers Forum (SOF).

Inte i helt oväntat, är reaktionerna från SOF allt annat än positiva. Vid sitt senaste möte den 2 maj 2001, skriver SOF bland annat följande i sina minnesanteckningar.

"Efter en längre diskussion så var den allmänna meningen att det var svårt att kombinera ett observatörsdeltagande av PTS i SOF med PTS:s myndighetsstatus. Samtidigt är man från operatörerna och SOF intresserad av att på teknisk nivå ha ett bra samarbete, varför den bästa modellen ansågs vara att ha relativt täta informationsavsnitt med teknisk inriktning av typ tidigare ENUM på SOF-mötena. Det finns en oro att med PTS närvaro riskeras att fokus flyttas från tekniska till politiska och regulatoriska frågor och att SOF då riskerar ändamålet för vilket SOF-samarbetet började."
Minnesanteckningar från SOF:s möte den 2 maj 2001:
http://hb-29071.hotel.swip.net/Sofprot0102maj.htm