Göteborgs-Posten har vunnit ett slag för den svenska öppenhetstraditionen i en strid med Göteborgs kommun. Kammarrätten konstaterar i en ny dom att kommunen skall lämna ut begärda handlingar till tidningen.

- Vi har aldrig tvivlat på att vår begäran varit i enlighet med såväl personuppgiftslagen, PuL, som med offentlighetsprincipen. Kommunen har gjort en moralisk bedömning och försökt belägga den med juridik men misslyckats med det, säger GP:s biträdande redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare Kenth Andreasson, till Resumé.

Tvisten har pågått sedan november 2000 då Göteborgs kommun vägrade lämna ut handlingar som GP begärde. Det gällde personuppgifter ­ bland annat personnummer, lön och hemtelefonnummer ­ på sammanlagt 2006 anställda och förtroendevalda i kommunen.

Kommunen vägrade med hänvisning till att utlämnandet kunde vara integritetskränkande, att uppgifterna var ett led i automatisk databehandling (och därför inte allmänna handlingar i den bemärkelse tryckfrihetsförordningen beskriver) och att agerandet skulle strida mot personuppgiftslagen.

-­ Min uppfattning om vad som är rätt och fel kvarstår, men nu vet alla i alla fall vad som gäller: tar man ett förtroendeuppdrag med arvode eller ett jobb i offentlig verksamhet får man räkna med att ens hemtelefonnummer eller personnummer kan hamna i register lite var som helst, säger Ulf Källström, informationsdirektör på Göteborgs kommun, till Resumé.