Sprayägda domännamnsföretaget Domain Network glömde bort att betala domänavgiften för tidningen Journalistens webbplats i slutet av mars. Webbplatsen släcktes temporärt ned under ett dygn.

http://www.journalisten.nu