Filtreringen av Internet är på frammarsch i världen. Det framgår av en omfattande undersökning som genomförts av Open Net Initiative, en sammanslutning bildad till försvar för informationsfriheten på nätet. I första hand är det diktaturer som censurerar nätet, men tydliga tecken visar att även demokratier är på väg att gå i samma riktning.

I undersökningen konstateras att under de senaste fem åren har bruket av internetfiltrering mångdubblats. För fem år sedan användes tekniken i "en handfull länder" - nu visar kartläggningen att 26 av de 40 undersökta länderna censurerar internet.

"Det är en alarmerande ökning. När verktygen väl är på plats inser myndigheterna att kontroll av internet faktiskt är möjlig. Det finns en gammal myt om att internet är imunt mot reglering. Nu upptäcker regeringar att det faktiskt är tvärtom" säger Ron Deibert, associate professor of political science vid University of Toronto, som är ett av de fyra universitet som utfört undersökningen.

Kartläggningen visar att olika länder tillämpar Internetcensur på olika sätt. En grupp, som inkluderar Kina, Iran, Syrien, Tunisien, Vietnam, Uzbekistan, Oman och Pakistan, censurerar brett. Exempelvis spärrar Tunisien fyra sorters information: material relaterat till mänskliga rättigheter, politisk opposition mot regimen, pornografi och anonymisering (webbplatser som gör det möjligt att använda Internet anonymt). Vietnam och Uzbekistan censurerar mest lokal information, medan länder i mellanöstern tenderar att rikta censurintresset mot internationell nyhetsförmedling. Saudiarabien censurerar pornografi, spel, kritik mot kungahuset och icke sunni-inriktade islamiska sajter. Sydkorea censurerar enbart nordkoreanska webbplatser.

Censorernas verktyg, programvarorna som filtrerar nätet, är huvudsakligen utveckade i västvärlden. Men även i EU och Sverige tittar man på möjligheten att censurera medborgarnas informationsflöde. Våra folkvalda är nämligen ganska sugna på att följa efter i diktaturernas fotspår - fast naturligtvis för medborgarnas bästa. Några exempel:

- I Sverige har dåvarande vice statsministern Bosse Ringholm föreslagit filtrering (alltså censur) av utländska spelbolags webbplatser, och dåvarande justitieministern Thomas Bodström har nämnt möjligheten till lagstiftning om filtrering av traffickingrelaterade webbplatser.

- EU:s kommissionär för 'justice and home affairs' Franco Frattini, har uttalat sig för införande av ett EU-övergripande filter mot webbplatser med terroristrelaterat innehåll.

- En grupp tyska forskare och IT-experter kräver reglering av sökmotorer så att dessa tvingas att spärra vissa typer av webbplatser när de levererar sökträffar. Exempelvis vill de på detta vis stoppa nynazistiskt material.

- I England och Danmark finns en diskussion om möjligheten att spärra webbplatser med självmordsrelaterat innehåll.

- Så sent som i förra veckan avslöjades att Rikspolisstyrelsen i Sverige tänkte sätta upp Pirate Bay på den lista av webbplatser som internetoperatörer bör filtrera bort eftersom de innehåller barnpornografiskt material. Som bekant är Pirate Bay inte primärt någon barnpornografisk webbplats, utan innehåller musik, filmer och dataspel som kan laddas ned.

Det är intressant att notera att man i olika delar av världen har mycket olika syn på vilken information medborgarna måste hindras att ta del av - men enigheten om att det finns material som måste stoppas är desto större. Likväl som det finns geografiska skillnader i vad som anses nödvändigt att censurera kan man ana att det finns tidsmässiga skillnader. Den information som är i sin ordning idag kan anses oacceptabel imorgon. Det gör att en ändamålsglidning med en successiv breddning av censuren kan förväntas, om någon form av filtrering införs.

http://www.iht.com/articles/2007/05/17/business/censor.php
http://opennet.net/
http://www.securecomputing.com/
http://www.stoppa-storebror.se