Berth Miltons porrimperium Private Media Group ökar vinsten före skatt med 172 procent till 64 miljoner kronor år 2000. Försäljningen inom affärsområdena kabel-tv, DVD och Internet ökar mest och fortsatt kraftig tillväxt spås både i år och nästa år.

Private Media Group, som är baserat i Barcelona i Spanien och noterat på Nasdaqbörsen i USA, är i dag värderat till drygt 3 miljarder kronor på börsen. Bolaget har sin bas i försäljning av tidningar och videofilmer, men har under senare år även byggt upp en stor verksamhet inom nya medier.

Enligt helårsrapporten omsatte Private cirka 258 miljoner kronor år 2000, en ökning med 47 procent jämfört med året innan. En allt större del kommer från försäljning inom bolagets affärsområde Nya medier, som består av multimedieprodukter, Internet och e-handel.

"Jag är speciellt nöjd med försäljningen inom vårt affärsområde Nya medier där marginalerna bidrar exceptionellt till vår nettointäkt. Intäkterna från detta affärsområde fortsätter växa och jag tror att vi kommer fortsätta se en betydande tillväxt under 2001 och följande år", säger Berth Milton i en kommentar till rapporten.