EG-domstolen sätter nu ny press på Sverige att ta bort förbudet mot spritreklam. En strid som handlar om upp emot 230 miljoner per år i nya annonsintäkter för svenska medier.

Enligt svensk reklamlag är det inte tillåtet med alkoholreklam riktad mot konsumenter. Men förbudet strider mot EU:s direktiv. Det konstaterade EG-domstolen i sitt svar till Stockholms tingsrätt i början av mars. Förbudet anses inte vara förenligt med den inre marknadens regler om fri rörlighet av varor. Fallet som prövas är om tidningen Gourmet skall tillåtas att ha alkoholreklam i sin prenumerationsupplaga.

Konsumentombudsmannen hävdar att annonserna strider mot reklamlagens förbud mot alkoholannonser i periodiska skrifter. Gourmet menar å andra sidan att förbudet står i strid med EG-rätten. Väljer tingsrätten att följa EG-domstolens riktlinjer kan det innebära att det svenska reklamförbudet ogillas.