Den 37-årige brittiske konstnären Michael Landy håller i skrivande stund som bäst på att förstöra alla sina ägodelar. Under de senaste åren har Landy inventerat hela sitt bohag. De 7 006 objekten, från strumpor till en Saab, skall nu förstöras i en utställning kallad Break Down på Oxford Street. Undantaget är konstnärens katt Rats. Handlingen är enligt Landy en protest mot vårt materialistiska konsumtionssamhälle.