Efter kraftfullt motstånd från Karlskrona kommun så har Flashback börjat få ut handlingar från den så kallade Flashback-akten, (dnr KS 1999.606.109).

Hittills har vi fått ut 336 sidor, vilket inkluderar polisanmälningar, gratulationsbrev från såväl statsministern som av andra journalister, men också bevis för hur kommunen sysslat med förtäckta hot och arbetat med sakfrågor som saknar anknytning till Karlskrona kommun (vad säger kommunallagen?). Nedan kommer ett urval av kommunens verksamhet - i kampen för att stoppa Flashback som aktör.

KARLSKRONA KOMMUN POLISANMÄLER FLASHBACK:

Till
Polismyndigheten
Box 315
371 25 Karlskrona

Polisanmälan om brott på hemsidan www.flashback.net/~nsf
mot nedan angivna personer.

Hemsidan www.flashback.net/~nsf finns på ett webbhotell
som administreras av Jan Axelsson tel. 08-50311103 och
leverantör av "lina" till Flashback är PowerNet och VD
Rune Gunnarsson tel. 08-679 62 00. Leverantör till
PowerNet är UUNet Sweden kontaktman där är Joakim
Adolfsson tel. 08-56617000. Uppgift om vem som är
ansvarig utgivare för hemsidan finns hos Jan Axelsson.
Han har på förfrågan informerat om att den uppgiften
lämnas bara ut på begäran från rättsvårdande myndigheter
vid brottsutredning.

Hemsidan som bifogas anmälan innehåller bland annat
följande som får anses som straffbart.

1. Under rubriken stoppa invandringen finns bl.a.
följande "Nationalsocialistisk front kräver totalstopp av
all ickevit invandring" och "Ut med packet". Under
rubriken politiska grundstenar punkten 13 anges bl.a.
följande "Viktiga vidtagande av rasbiologiska skydds-
åtgärder för att säkra den nordiska rasens andliga och
biologiska sundhet. Därmed upprättande av en statlig
raskontroll. Obligatorisk undervisning i rasbiologi och
rashygien ..."
Enligt vår uppfattning strider bl.a. dessa uttalanden mot
16 kap 8 § brottsbalken som inrymmer brottet hets mot
folkgrupp.

2. På hemsidan under rubriken NSF-butiken utbjuds till
försäljning t-tröjor med bl.a. hakkorssymbolen och
hakkorssymbolen med gripen på bröstet på tröjorna.
Eftersom hemsidan sedan juli 1999 har haft juli 1999 har
haft över 30 000 besök är även detta enligt vår
uppfattning i strid mot 16 kap. 8 § brottsbalken. Som
stöd för vår uppfattning åberopas Hovrätten över Skåne
och Blekinge dom (1998-10-26) mål nr. 483/98.

Karlskrona den 17 november 1999

Lennarth Eriksson
Kommunjurist

Björn Fries
Kommunalråd

Kommentar från Flashback:

Hela anmälan är ren rappakalja. Flashback stängde inte kundens webbsida eftersom det saknades misstanke om att webbsidan kunde vara olaglig. Polisen delade Flashbacks åsikt, och bedömde inte heller webbsidan som olaglig. Notera också att polisanmälan är riktad mot företagen Flashback, PowerNet och UUNet. Syftet är att skrämma dessa företag. De flesta företag ogillar att vara under rättslig prövning och reagerar spontant med rädsla inför polisanmälningar. En mer korrekt anmälan hade riktats mot den privatperson som lagt upp webbsidan, vilket givetvis både herr Fries och herr Eriksson är väl medvetna om.

E-POST TILL UUNET:

Från : Lennart Eriksson
Till : "abuse@se.uu.net".GWIA.KNA
Date : den 16 november 1999 14:58:40
Subj : Ang: Abuse-anmälan

Hej!
Jag tackar för er insats. Så fort sidan är nersläckt vill
jag ha ett besked från er. Helst vill jag ha det idag för
media ligger på mig och undrar vad vi gör. Anledningen
till detta är att vi fick deras hemsida släckt
(nsfront.com) i fredags.

Var vänlig återkom så fort som möjligt gärna på tel
0709 30 30 38.

MVH
Lennarth Eriksson
Säkerhetsskyddschef

> Abuse Response Team "abuse@se.uu.net" 1999-11-16 14:21
> Hej PowerNet. Vi har tagit emot en anmälan från
> Karlskrona kommun (som även står med på CC) angående en
> hemsida hos en av era kunder med nazistiskt innehåll.
> Vi ser gärna att ni åtgärdar detta på för er lämpligt
> vis. Den berörda hemsidan är
> http://www.flashback.net/~nsf.
>
> Joakim Adolfsson
> Abuse Response Team

E-POST TILL UUNET:

[avsändare, mottagare, datum och rubrik saknas]

Hej!
Tack för ditt meddelande. Min fråga till dig och eller
Håkan R är om jag och/eller Björn Fries kan få företräda
personligen vid ett av sammanträdena i SOF? Alternativt
skriva till SOF och redogöra för vårt agerande eller
begära ett besked från SOF hur de ser på problemet.
Har du adressen?

Min nästa fråga är om det är troligt att Brittisk domstol
kan fälla ett sådant här ärende borde även en amerikansk
domstol ha samma inställning. Hur ser moderbolaget i USA
på denna problematiken med tanke på de höga skadestånds-
belopp som där kan komma ifråga.

Inte kan väl en liten trilsk servertillhandahållare i
Sverige få medverka till stora ekonomiska och tidsödande
processer för världsomspännande seriösa bolag.
Bolagets policy borde gott och väl täcka in en stängning
av leveranser till Flashback via Powernet.

Jag avvaktar svar från dig.
MVH
Lennarth

> Ake Andersson "ake.andersson@se.uu.net" 1999-11-23
>
> Lennarth,
> Håkans besök i England och samtal med diverse jurister
> på UUNET gav följande.
> 1. De trodde att detta ärende skulle bli fällt i
> Brittisk domstol.
> 2. Det finns en hemsida för en organisation som
> hanterar liknande ärenden. Länken är
> http://www.iwf.org.uk.
> 3. Håkan är medlem i SOF (Svenska Operatörers Forum)
> och vid nästa möte kommer han att ta upp frågan om
> andra operatörers synpunkter på ärenden liknande ditt.
> SOF har alla större operatörer och ISP:er som
> medlemmar.
>
> Vi har mottagit IP-adr från Stig.
>
> Åke

E-POST FRÅN UUNET:

Från: Håkan Redtzer "hakan.redtzer@se.uu.net"
Till: Lennarth Eriksson "lennarth.eriksson@karlskrona.se"
Ake Andersson "ake.andersson@se.uu.net"
Date: den 23 november 1999 15:54:16
Subj: RE: Uppdatering från UUNET

Lennarth,
Låt mig klargöra angående UK. Det man tror är att detta
skulle vara olagligt i UK i.e. om sidan fanns i UK.
Vi är inte oroade för ev. skadeståndskrav för att vi
stänger av kunder. Det som är oroande är att om vi gör
det så går vi in och granskar innehållet på trafiken och
även gör en egen bedömning av innehållet utan stöd från
lagen. Vi kan då i förlängningen bli ansvariga för allt
innehåll som går över vårt nät. Finns det ett lagligt
stöd för att koppla ner en kund så är det givetvis inte
något problem.

Organisationen Internet Watch Foundation är en
organisation som driver denna typ av frågor. Jag vet dock
inte hur dom jobbar i praktiken. Men så vitt jag förstår
så kan dom driva frågor i hela Europa och även jobba med
den Svenska polisen. Det är helt klart värt en kontakt.

Som enskild operatör så är det omöjligt att agera utan
stöd från varken lag eller någon annan stödorganisation.
Det jag vill få fram genom SOF är att se om det finns
någon annan extern organisation typ IWF som alla Svenska
ISPer skulle kunna stödja och baserat på deras bedömning
ta bort oönskade sidor från den Svenska delen av nätet.
Enligt våra jurister kan det vara en framkomlig väg om
organisationen stöds av samtliga ISP:er.

SOF är formellt en förening som arbetar med gemensamma
tekniska frågor som vi ISP:er har. Exempelvis hur vi
säkerställer trafikutbytet mellan varandra på bästa sett.
Dessa typer av frågor om innehåll ligger något utanför
det vi normalt har på agendan. Men jag tänkte ändå ta upp
frågan då vi har ett möte nu på Torsdag för att se om det
finns någon gemensam infallsvinkel som vi kan ha på detta
gemensamma problem. Per-Olf Josefsson (poj@swip.net) är
ordförande och sammankallande och jag försår att du
skickar in en kort beskrivning av problematiken till
honom och så kan vi ta upp det till diskussion på mötet.
Det är möjligt att frågan skall tas upp i ett annat forum
men vi kan ju börja någonstans.

Mvh.
Håkan

Håkan Redtzer
Business Development Manager
UUNET International
mail: hredtzer@uu.net
Tel.+46 8 5661 70 09
Mob. +46 708 89 00 09

E-POST TILL SVENSKA OPERATÖRERS FORUM:

Från: Lennarth Eriksson
Till: Poj@swip.net
Date: den 23 november 1999 16:50:35
Subj: Nazistisk hemsida

Till
Svenska Operatörers Forum
Att: Per-Olf Josefsson

Jag vänder mig till Er med önskan om SOF s hjälp i
följande ärende. Under en längre tid har Kommunalrådet
Björn Fries i Karlskrona blivit hotad, av NSF
(Nationalsocialistisk Front) som har sin bas i
Karlskrona, både genom e-post, www.flashback.net/~nsf,
brev och mordhot mot honom som fysisk person, hans
familj och kartläggning av deras bostad och vanor.
Tillsammans med Björn Fries har Karlskrona kommun med
alla lagliga medel försökt stoppa och störa NSF i deras
kriminella aktiviteter.

Vi har även med hjälp av IT-personal lokaliserat och
stoppat vissa falska hemsidor om Björn Fries. Genom att
kontakta webbhotellen och förklarat situationen har de
ganska omgående stängt sidorna. Vi har trots
ansträngningar inte lyckats stänga hemsidan
www.flashback.net/~nsf som uppmanar till brott och som
för en förtalskampanj mot Björn Fries. Webbhotellet
som administrerar hemsidan www.flashback.net/~nsf ligger
på Birger Jarlsgatan i Stockholm och ägare är Jan
Axelsson tel. 08 503 11 103.
Vi har varit i kontakt med honom både per tel och via
e-post och försökt förmå honom att stänga ner NSF s
hemsida. Han har hitintills vägrat förebärande att
något brott har inte begåtts. Vi har därefter polisanmält
bland andra även honom. I en av anmälningarna som bifogas
detta e-post medelande har vi pekat på de lagbrott som
begås med utgångspunkt i hemsidan. Anmälan avser också
PowerNet och UUnet som tillhandahåller infrastrukturen
som är en oundgängligt nödvändig för att dessa brott
skall kunna begås. Vi har ännu inte fått någon acceptans
från dem på att de genom att tillhandahålla infra-
stukturen medverkar till och tillhandahåller utrustningen
för att brotten skall bli möjliga. Vi anser därför att
ansvaret vilar tungt på alla tre. Den ansvarige utgivaren
för NSF s hemsida vilken vi inte känner till namnet har
också eventuellt det yttersta ansvaret för innehållet i
hemsidan.

En av anledningarna till detta e-postmeddelande är att vi
behöver Ert stöd och Er hjälp att övertyga de av mig
angivna personerna och bolagen om att hemsidan och
distirbution av den strider mot svensk lag och kan utgöra
medhjälp till brott. Jag förmodar att den även strider
mot den etik och moral som dessa bolags policy omfattar.

Med vänlig hälsning
Lennarth Eriksson
Kommunjurist

E-POST FRÅN SVENSKA OPERATÖRERS FORUM:

Från: Per-Olf Josefsson "poj@swip.net"
Till: Lennarth Eriksson "lennarth.eriksson@karlskrona.se"
Date: den 24 november 1999 09:24:14
Subj: Re: Nazistisk hemsida

At 16:50 1999-11-23 +0100, Lennarth Eriksson wrote:

> En av anledningarna till detta e-postmeddelande är att
> vi behöver Ert stöd och Er hjälp att övertyga de av mig
> angivna personerna och bolagen om att hemsidan och
> distirbution av den strider mot svensk lag och kan
> utgöra medhjälp till brott. Jag förmodar att den även
> strider mot den etik och moral som dessa bolags policy
> omfattar.
>
> Med vänlig hälsning
> Lennarth Eriksson
> Kommunjurist

Hej

Jag vill bara med detta mail meddela att jag har tagit
emot din skrivelse och att vi tar upp den till diskussion
på vårt ordinarie möte mellan operatörerna som äger rum i
morgon torsdag f.m.
Jag skickar också din skrivelse på cirkulation mellan
operatörerna innan mötet.
Jag hoppas återkomma med någon form av ställningstagande
efter mötet i morgon ...

Mvh.
P-O Josefsson

E-POST TILL UUNET USA:

Från: Lennarth Eriksson
Till: Security@uu.net
abuse-mail@uu.net
abuse-news@uu.net
Date: 99-11-29 18:23
Subj: Homepage www.flashback.net/~nsf

To Abuse Manager
UUNET USA

Dear Sir!
The homepage www.flashback.net/~nsf is used by the
Neonazis in Sweden to caluminate people and to commit
crime. They are now having a campain against an elected
member of the County Council of Karlskrona, Sweden, and
Swedish authorities look gravely upon the situation.

I have been in contact with UUNET Sweden and Your
Business Manager Håkan Redtzer and Åke Andersson because
UUNET Sweden provide the neonazis with Internet
connection. They are customer to one of Your clients in
Sweden. I have tried to get some help from UUNET Sweden
to close the homepage www.flashback.net/~nsf. They are
not taking this matter as serious as I hoped.

Will You please take contact with Your company in Sweden
and ask them to support med against the neonazis in
Sweden. I have some information from the Swedish Secret
Police Board which I will send to you later.

Karlskrona Municipality
Lennarth Eriksson
Cheif Legal Officers

BREV TILL AFFÄRSDATASKOLAN (AFFERO AB):

Till
Verkställande direktören Mervi Wouters
AFFERO AB
Drottninggatan 55, 2 tr
111 21 Stockholm

Ärende: Affärsdataskolan AB (efter namnändring AFFERO AB)
fungerar som referensobjekt för Powernet AB som
tillhandahåller infrastrukturen åt en nazistisk hemsida.

På uppdrag av kommunalrådet Björn Fries tar jag mig
friheten att kontakta Er i detta för oss och jag hoppas
även för Er angelägna ärende.

Återigen har nazisterna lyckats lägga ut på internet den
tidigare stoppade falska hemsida om Björn Fries. Länkning
till denna falska hemsida kan ske från nazisternas
hemsida med adress http://www.flashback.net/~nsf som
finns hos Flashback Media Group AB. Genom att bland
länkarna klicka på bilden av en stor gris med undertexten
"Björn Fries (åsiktsförtryckets och undantagslagarnas
man) sida är tillbaka på nätet!" kommer man in på den
falska hemsidan med adress http://www2.50megs.com/fries.

Flashback är ett webbhotell med säte i Stockholm och som
ägs av Jan Axelsson. Axelssons bolag är kund hos
Powernet AB, Birger Jarlsgatan 44 i Stockholm. Detta
bolag förser Flashback Media Group AB med internet-
uppkoppling. På detta sätt gör Powernet AB det möjligt
för Flashback Media Group AB att komma ut på internet med
en nazistisk hemsida.

Under en längre tid har Björn Fries och Karlskrona kommun
försökt stoppa den falska hemsidan och den nazistiska
hemsidan. Motivet och anledningen till dessa försök är
att hemsidorna används för förtal, hot och hets mot
folkgrupp. Detta är straffbart och har vid ett flertal
tillfällen av Björn Fries anmälts till polismyndigheten
här i Karlskrona. Förundersökning pågår och åklagare är
kontaktad i anledning av utredningens fortskridande.

Vid två tillfällen har det lyckat Björn Fries att stänga
sidorna, särskilt när de låg på webbhotell i USA.
Förmodligen beroende på hög moral och etik hos bolagen
samt kanske bland annat även beroende på att
lagstiftningen ger utrymme för höga skadeståndsbelopp.

Det är med synnerligen stor förvåning vi nu noterar att
Ert företag AFFERO AB medverkar som referensobjekt och
kundmagnet på Powernet AB:s hemsida och gör det möjligt
för nazisterna att använda internet till att förlöjliga
och förtala en av de tongivande integrationspolitikerna
i Karlskrona. Detta särskilt vid den tid det etablerade
Sverige och den allmänna opinionen låter sin avsky
offentligt komma till tals mot de kriminella nazistdåden.

Det kan knappast vara AFFERO AB:s medvetna avsikt att
medverka som referensobjekt på webbhotell som ger bland
andra bazisterna tillgång till gratis plats för
förfalskade hemsidor.

Det förvånar oss oerhört att AFFERO AB medverkar till att
ekonomiskt förknippas med den nu existerande nazismens
straffbara handlingar. Vi skulle bli ytterst besvikna om
AFFERO AB har för avsikt att fortsättningsvis medverka
som referensobjekt på hemsidor hos företag som kan
förknippas med främlingsfientlighet och annan avskyvärd
kriminalitet. Vi tror inte det skulle vara förenligt med
AFFERO AB:s policy, som vi utgår ifrån håller en mycket
hög moral och etik.

Det skulle för kommunalrådet Björn Fries som blir utsatt
för nazisternas trakasserier och hot samt även för många
kunder vara till stor glädje om AFFERO AB var mer
noggrann med var företagets namn får dyka upp.

Vi ser med stor spänning fram emot det besked som
AFFERO AB kommer att ge nuvarande och pressumtiva kunder
inte bara i Karlskrona utan även övriga kunder och
medborgare. Särskilt i detta ärende ser vi fram mot ett
omgående svar och gärna även ett besked hur AFFERO AB:s
policy är eller kommer att bli utformad för att marknads-
föring av detta slag förhindras i framtiden. Vi utgår
från att AFFERO AB har för avsikt att medverka till att
detta aldrig skall kunna upprepas.

I tjänsten Karlskrona den 30 december 1999

Lennarth Eriksson
Kommunjurist, Karlskrona

Kommentar från Flashback:

Samma brev med exakt samma text skickades till Powernets samtliga referenskunder: Föreningssparbanken, Almi Företagspartner och Wahlstedt Sageryd & Partners (efter namnändring Wahlstedt Sageryd Finansadministration).

BREV TILL TELIA MOBIL AB:

Till
Verkställande direktören Kenneth Karlberg
Telia Mobil AB
131 86 Nacka Strand

Ärende: Telia:s logotyp/varumärke förekommer hos Flash.se
som tillhandahåller webbplats åt en nazistisk hemsida.

På uppdrag av kommunalrådet Björn Fries tar jag mig
friheten att kontakta Er i detta för oss och jag hoppas
även för Er angelägna ärende.

Återigen har nazisterna lyckats lägga ut på internet den
tidigare stoppade falska hemsida om Björn Fries. Länkning
till denna falska hemsida kan ske från nazisternas
hemsida med adress http://www.flashback.net/~nsf som
finns hos Flashback Media Group AB. Genom att bland
länkarna klicka på bilden av en stor gris med undertexten
"Björn Fries (åsiktsförtryckets och undantagslagarnas
man) sida är tillbaka på nätet!" kommer man in på den
falska hemsidan med adress http://www2.50megs.com/fries.

Flashback är ett webbhotell med säte i Stockholm och som
ägs av Jan Axelsson. Flashback Media Group AB och
Axelsson gör det möjligt för nynazisterna att komma ut på
internet med en nazistisk hemsida och en falsk hemsida
tillsammans med annat tvivelaktigt material.

Det är med viss förvåning vi noterar att Telia Mobil AB:s
varumärke finns med på denna tvivelaktiga internet-
publikation. Det kan knappast, tror vi, vara Telia Mobil
AB:s medvetna avsikt att medverka på webbhotell som ger
bland andra nazisterna tillgång och länkning till gratis
plats för förfalskade hemsidor. Vi tror inte heller att
det skulle vara förenligt med Telia Mobil AB:s policy,
som vi utgår ifrån håller en mycket hög moral och etik.

Under en längre tid har Björn Fries och Karlskrona kommun
försökt stoppa den falska hemsidan och den nazistiska
hemsidan. Motivet och anledningen till dessa försök är
att hemsidorna används för förtal, hot och hets mot
folkgrupp. Detta är straffbart och har vid ett flertal
tillfällen av Björn Fries anmälts till polismyndigheten
här i Karlskrona. Förundersökning pågår och åklagare är
kontaktad i anledning av utredningens fortskridande.

Vi hoppas och utgår från att Telia Mobil AB har för
avsikt att medverka till att bolagets varumärke skyddas
från att utnyttjas på detta ofördelaktiga sätt. Vi
emotser tacksamt Ert svar.

I tjänsten Karlskrona den 4 januari 2000

Lennarth Eriksson
Kommunjurist, Karlskrona

Kommentar från Flashback:

Samma brev med exakt samma text skickades till Comviq och Europolitan. Ärendet gäller en banner för billig telefoni. Företaget Flashback Telecom som erbjuder denna tjänst har ingen verksamhet i Karlskrona och är ej kunder på Flashbacks webbhotell.

BREV FRÅN ALMI FÖRETAGSPARTNER:

Karlskrona Kommun
Kommunledningsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Stockholm 2000-01-03

Powernet AB

Tack för brevet daterat den 30 december 1999 ställt till
min företrädare på VD-posten Peter Smedman.

Fakta är att vårt dotterbolag i Stockholm, ALMI Företags-
partner Stockholm AB, medverkat i finansieringen av
Powernet AB:s satsning på trådlös infrastruktur för
internet-access inom Stockholmsområdet.

Som VD i moderbolaget vill jag med detta brev konstatera
att jag aktivt kommer att verka för att bolag inom ALMI-
koncernen inte kommer att medverka i marknadsföring som
referensobjekt till företag som tillhandahåller tjänster
åt nazistiska organisationer.

Med vänlig hälsning

ALMI Företagspartner AB

Claes Ihre
VD

E-POST TILL WAHLSTEDT SAGERYD FINANSADMINISTRATION:

Från: Lennarth Eriksson
Till: Michael Sageryd "michael.sageryd@ws.se"
Date: 00-01-10 9:29
Subj: Powernet

Hej och tack för ditt e-post brev.

Jag utgår från att Du känner Åke Gunnarsson på Powernet
ganska väl eftersom Du skriver att Ni var deras första
kund. själv har jag varit i kontakt med honom per tel
och e-post ett antal gånger. Han liksom du föredömer
nazismen och skulle inget hellre önska än att nazisternas
straffbara gärningar försvann från internet.

Frågan är då hur skall detta problem lösas? Powernet
vågar inte säga upp Flashback som kund utan väntar på att
de polisåtgärder som är på gång skall resultera i ett
beslut från en rättsvårdande myndighet som tvingar t.ex.
Powernet att säga upp avtalet med Flashback.

Som jag ser det så borde den affärspolicy som Powernet
och Ni har göra det möjligt för Er att avsluta affärerna
med Flashback (som har nazisterna som kund) redan nu.
Allt detta för att undvika risken för sammankoppling
mellan Er och Flashback samt kunderna hos dem.

Nu till din fråga: Om inte Ni kan få Powernet att avsluta
sin affärsrelation med Flashback anser jag att Ni på
samma sätt som ALMI som också hade en affärsrelation med
Powernet bör sluta medverka i en marknadsföring som
innebär referensobjekt åt ett företag som tillhandahåller
tjänster åt nazistiska organisationer. Ett alternativ för
Er är, när avtalet går ut, att byta internetleverantör.

MVH
Lennarth Eriksson

Kommentar från Flashback:

En rättsvårdande myndighet kan omöjligt tvinga Powernet att säga upp avtalet med Flashback, vilket kommunjuristen är väl medveten om. Vi noterar också hur han här uppmanar företaget att byta Internetleverantör!

FAX FRÅN POWERNET:

[Faxat till Karlskrona Kommun 00-01-20, klockan 11:25]

Flashback Media Group AB
Att: Jan Axelsson
Box 260 67
100 41 Stockholm

Stockholm den 12 januari 2000

Uppsägning

Vi säger härmed upp avtalet mellan oss avseende internet-
access och web-server hosting, tecknat 99-09-29.

Anledningen till uppsägningen är att vi anser att det
material som presenteras på er WEB-server inte är
moraliskt och etiskt försvarbart.

Vi vill också påpeka att flera av våra kunder och
långivare hotat med att säga upp sina avtal med oss
respektive säga upp våra lån, såvida inte det material
som Ni presenterar tas bort.

Detta medför ett hot för Powernets verksamhet som helhet.

Vi kommer därför inte att förlänga avtalet förrän Ni kan
lämna tillfredställande garantier att presenterat
material uppfyller våra och våra kunders krav på etik
och moral.

Med vänlig hälsning

Rune Gunnarsson

BREV FRÅN FÖRENINGSSPARBANKEN:

Kommunjurist Lennart Eriksson
Karlskrona Kommun
Kommunledningsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Uppföljning av Er fråga om Powernet och nazistisk hemsida

Refererande till vårt brev den 11 januari återkommer vi
här till våra efterforskningar i rubricerande ämne.

Vi kan konstatera att FöreningsSparbanken inte har något
verksamhetsmässigt samarbete med Powernet. Att vi nämndes
på företagets egen hemsida beror på att Powernet är kund
i en av våra lokala banker.

Tillsammans med den lokala banken har vi nu träffat före-
trädare för Powernet för att få sakförhållandena klar-
lagda. Powernet informerade då oss om att man sagt upp
sitt avtal med det serverhotell - Flashback - där den
nazistiska hemsidan funnits.

Powernet informerade också om att man i alla sina avtal
framöver kommer att inkludera en paragraf som ger
Powernet rätt att omedelbart avbryta sina leveranser om
Powernet konstaterar att oetiskt eller på annat sätt
stötande information förmedlas med hjälp av de Internet-
uppkopplingar som företaget förmedlar sina kunder.

Vi kunde också konstatera att Powernet inte längre
använder referenser till FöreningsSparbanken på sin egen
hemsida, och vi fick vid mötet en försäkran från
företaget om att så framöver ej skulle ske utan vårt
direkta medgivande.

Vår bedömning är att Powernet har gjort vad företaget har
lagliga och praktiska möjligheter att göra för att se
till så att man ej genom sin verksamhet bidrar till den
spridning av rasistisk och nynazistisk propaganda och den
form av personangrepp som ni påtalade i ert brev.

Från bankens sida ser vi i detta läge ingen anledning att
gå vidare i denna fråga i vår relation till Powernet.
Däremot är vi mycket angelägna om att förbättra vår egen
beredskap för att hantera eller förhindra den typ av
missbruk av Internet som ni påtalat.

Vi har initierat ett internt arbete för att utveckla en
användbar policy i fråga om hur vi hanterar de många nya
ansvars- och rollfrågor avseende opinionsbildning och
informationsspridning som aktualiseras av Internet-
teknikens utveckling och spridning.

Här finns frågor som har ett stort generellt intresse för
alla aktörer på Internet, och särskilt då för ett företag
som vårt med den samhällsroll vi har i och med vårt stora
antal kunder. Vissa av frågorna är av den karaktären att
vi själva kan hantera dem, andra kan kräva överväganden
om lagstiftning och bredare samhälleliga åtgärder.

Kan vi på något sätt bidraga till detta bredare arbete så
gör vi självklart gärna detta så långt vi kan. Vi tar
också gärna emot era synpunkter på vad vi själva kan göra
i vårt eget arbete för att motverka missbruk av Internets
informationsmöjligheter.

Vänliga hälsningar
FöreningsSparbanken AB

Gert Engman
vice VD och Internetansvarig i Bankledningen

BREV TILL FÖRENINGSSPARBANKEN:

Till
Vice verkställande direktören Gert Engman
FöreningsSparbanken AB
105 34 Stockholm

Ärende: Åtgärder i det längre perspektivet mot missbruk
av internets möjligheter.

På Björn Fries och mina vägnar vill jag tacka för de lov-
värda initiativ som har Ni tagit i anledning av mitt
brev.

Ni anger att vissa frågor är av den karaktären att det
kan krävas bredare samhälleliga åtgärder. Jag delar fullt
ut denna Er uppfattning. Det är därför jag med tillfreds-
ställelse också har noterat att Justitiedepartementet har
givit direktiv (dir nr 1999:08) till parlamentariskt
sammansatt kommitté som skall analysera behovet av och
förutsättningar för en mer teknikberoende grundlags-
reglering av yttrandefriheten.

Kommittén skall avge sitt betänkande den 31 december
2000. Utredningen kommer sedan att bli föremål för
remissbehandling. Jag vill här anknyta till Ditt
erbjudande att bidra till ett bredare arbete för att
motverka missbruk av internets informationsmöjligheter.
En möjlighet till påverkan är att hemställa hos
departementet att få bli remissinstans. Det skulle säkert
vara av stort värde för departementet att från ett IT
intensivt företag få synpunkter på de praktiska problem
som måste lösas i det dagliga arbetet. Jag ser ett
remissyttrande från Er som ett utmärkt inslag i opinions-
bildningen för säkrare IT lösningar.

Ytterligare åtgärder som kan vara värda att fundera på är
de krav och preciseringar Ni kan ställa på de företag som
Ni köper reklamutrymme av. Jag skall ge ett exempel.
Registrerade varumärken för VISA, Telia, Europolitan och
Tele2 förekom på reklamplats runt hemsidor som gav fel
associationsbanor om varje varumärke och ingen ansvarig
var medveten om detta. Förmodligen hade företagen köpt
reklamutrymme i form av ett reklampaket eller något
liknande och hade därför ingen fullständig kontroll på
var och när varumärket dök upp på internet.

Med dessa korta rader vill jag återigen tacka för er
insats. Jag redovisar gärna vid ett senare tillfälle för
Er den strategi vi har och det arbete som vi har lagt
ner för att minska missbruket och att göra internet till
den säkra informationsbärare som vi alla önskar. Ett
fortsatt informationsutbyte mellan Karlskrona kommun och
FöreningsSparbanken t.ex. inom det pågående "Allians-
projektet" där FöreningsSparbanken är en av deltagarna
skulle kanske kunna vara av värde.

Karlskrona den 8 februari 2000

Lennarth Eriksson
Kommunjurist

Detta var ett urval av vad Karlskrona kommun skrivit för skattebetalarnas pengar gällande Flashback.

Fortsättning följer ...