Släpp narkotikan fri. Då blir ungdomar mindre nyfikna på att experimentera med droger, menar docent Mats Hilte som forskat kring missbruk i 20 år.

Mats Hilte är docent på Socialhögskolan i Lund och sågar politikernas recept på hur narkotikan skall bekämpas. I stället vill han att det skall bli lagligt att använda narkotika under en prövotid på några år.

- Om utvärderingarna sedan visar att användandet av narkotika inte har ökat, skulle nästa steg kunna vara att även innehav av droger legaliseras, och så vidare tills drogerna är helt fria, säger Mats Hilte till Expressen. Enligt Mats Hilte är också skrämselpropagandans tid förbi.

- Det fungerade på 50- och 60-talen, men dagens unga känner inte det förtroendet för politikerna och staten. De är trötta på moraliserande pekpinnar. Däremot vill han inte uppmana någon att ta droger - men samtidigt att ungdomarna kan lära sig att ta narkotika med förnuft.

- De unga i dag vet att det går att bruka narkotika utan att missbruka, men de saknar vuxna förebilder som kan hjälpa dem att hantera den verklighet de lever i.