Dokusåporna tar till alltmer extrema former. Den senaste varianten går under namnet Cannabis Castaway och finns att se på nätet.

Tillvägagångssättet är definitivt det första i sitt slag. Sex frivilliga personer sattes på en båt i Amsterdam under tre dagar. Till sitt förfogande hade de oerhörda mängder marijuana.

Den 28 januari lades det första avsnittet ut, och följs av ett nytt varje vecka. Sammanlagt kommer sju stycken att visas, och under tiden kan man gå in och rösta på den person som man anser vara värdig vinnare.

Bland de deltagande finns bland annat en diskjockey, och en kvinna som säger sig ha kontrollerat sin diabetes de senaste 20 åren med en kontinuerlig gräsrökningsdiet.

http://www.hightimes.com/Castaways/index.tpl