I Svenska Dagbladet Näringsliv den 12 februari analyserar journalisten och räknenissen Nils-Olof Ollevik lönsamheten för Internetkonsulterna Framfab och Icon.

"En enkel kalkyl visar att en konsult som arbetar åtta timmar om dagen i 200 dagar med timdebitering på 1 500 kr, kan dra in 1,4 miljoner på ett år, förutsatt att han inte är sjuk eller har behov som hunger eller sociala kontakter.

Av de 1,4 miljonerna avgår kostnader för gemensamma administration och företagsledning, lokalhyror etc, lågt räknat en halv miljon. Återstår 900 000 kronor av vilka konsulten själv ska ha sin lön, säg 600 000 kronor och kvar blir 300 000 kronor som utgör "vinsten". För de allra flesta privatpersoner skulle 300 000 kronor i bonus räcka ganska långt men för ett företag är det inte mycket.

Tricket är då att addera fler konsulter till verksamheten, tillväxt blir en nödvändighet, vilket också Internetkonsulterna hävdade när de valde att prioritera tillväxt framför lönsamhet."

Smart analys. En liten hake finns dock. 1 500 kronor per timme x 8 timmar x 200 dagar blir 2,4 miljoner. Inte 1,4 miljoner. Vinsten per konsult/år blir 1,3 miljoner. Inte 300 000 kronor. Internetkonsulterna skulle varit fem gånger så lönsamma om Nils-Olof Ollevik hade räknat rätt.

Man förstår varför Svenska Dagbladet behöver 60 miljoner i årligt statsbidrag för att gå runt. Att Icon och Framfabs kunder inte längre har lust att betala 1 500 kronor i timmen för HTML-kodning är en annan historia.