EU-länderna bör införa registrering och lagring av all trafik på Internet. Det kravet ställer domare, åklagare och poliser från EU efter ett möte i Stockholm.

Mötets slutdokument innehåller krav på att informationen om vart all e-post går och vilka webbsidor som besöks måste sparas. Rätten till anonymitet på nätet måste också inskränkas, anser de.

Ett stort problem för europeiska brottsbekämpare på nätet är den närmast absoluta yttrandefriheten i USA. Servrar placerade där är oåtkomliga för europeisk lagstiftning.