En medlem i motorcykelklubben Bandidos i Helsingborg har anmält polisen till Justitieombudsmannen, JO. Han anser att motorcykelklubben återkommande trakasserats av polisen.

Vid ett tillfälle cirklade en piketpatrull runt klubbhuset flera gånger. Bandidosmedlemmen kände sig provocerad och gjorde en obscen gest mot piketbussen. En polisman rusade då ut och ryckte i klubbhusets dörr, och anmälaren anser att polismannen därmed gjorde sig skyldig till tjänstefel genom att försöka ta sig in i lokalen utan beslut om husrannsakan.

Den andra anmälan gäller en händelse den 11 juli i år då poliserna gjorde en husrannsakan i klubbhuset efter misstankar om narkotikabrott utan att hitta något åtalbart. Bandidosmedlemmen anser att husrannsakan måste föregås av starka misstankar om brott och att några sådana inte förelegat. Vidare skriver han till JO att det känns som om all rättsäkerhet upphört, och att de flesta av Bandidosmedlemmarna har både arbete och familj.

Bandidos MC Helsingborg:
http://www.bandidosmchbg.se

Göteborgs-Postens kartläggning av Bandidos:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=272955