Begreppet hackare har fått en i IT-sammanhang mer bokstavlig innebörd sedan det rapporterats att korpar har hackat sönder fiberoptiska kablar som hängts upp i Svenska kraftnäts kraftledningar

Korparna har främst gett sig på en blå plasthylsa som omger kablarna vid varje stolpe. När de haft sönder dessa ytterhylsor har de ivrigt fortsatt hackandet och till slut i flera fall skadat själva glasfibern. Det finns också svarta plasthylsor, men dessa har fått vara i fred.

Flera bolag, bland annat Tele 2, har drabbats av driftstörningar på grund av fåglarnas hackaraktiviteter, skriver Seko-magasinet.