I slutet av januari drabbades påven Johannes Paulus II:s webbplats på Internet av dataintrång. Hackarna lyckades blockera en rad sidor på webbplatsen, bland annat sidor som innehåller nyheter om påven och hans tal.

Enligt den italienska dagstidningen La Repubblica utfördes troligtvis dataintrånget av en grupp brasilianska hackare som kallar sig för Crimeboys. Den gruppen har tidigare genomfört liknande aktioner, bland annat mot den brasilianska regeringen.

Italienska myndigheter har ännu inga uppgifter om hur hackarna tog sig in på webbplatsen, men myndigheterna tror att tidpunkten för dataintrånget var vald med avsikt. Efteråt skickade påven nämligen ut ett budskap där han underströk vikten av att använda Internet för att sprida evangeliet.

- Nätets möjligheter bör användas på ett aktivt och kreativt sätt, sade han. Stationens informationsansvarige Mauro Milita meddelade efteråt att hela webbplatsen hade stängts för att genomgå närmare granskning.