Stockholms tjejjour har nu släppt en handbok i hur man startar tjejjourer och arbetar mot våld och sexuella övergrepp på tjejer. Föreningen Stockholms Tjejjour är en feministisk jour som vänder sig till tjejer och unga kvinnor.

Läs mer om både jouren och om boken på:
http://www.stockholmstjejjour.nu