Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer och samhällsvetare. Men som Jusekmedlem får man inte ha vilka åsikter som helst, om man behöver förbundets hjälp mot en vrång arbetsgivare. Man får till exempel inte vara Sverigedemokrat.

En som fått erfara detta är byrådirektören vid dåvarande Invandrarverket Kenneth Sandberg. När han blev uppsagd från sin tjänst och det blev känt att han var Sverigedemokrat vägrade Jusek att föra hans talan i tvisten med arbetsgivaren.

Men Sandberg var tuff nog att då besluta att driva sin sak själv med hjälp av advokat. Han stämde arbetsgivaren vid Lunds tingsrätt. I sin dom från 1999 gav tingsrätten Sandberg rätt: han var berättigad att få tillbaka sin tjänst vid Migrationsverket, som myndigheten numera heter; dessutom hade han rätt till ett skadestånd på 60 000 kronor. Sedan domen överklagats av Migrationsverket, fastställdes den tidigare förra året av Arbetsdomstolen.

- Ur arbetsrättslig synvinkel är detta den förväntade utgången, kommenterar Juseks förbundsjurist Lars P. Merkel i Jusektidningen 9/2000.

En arbetsgivare kan emellertid köpa sig fri. Så har skett i detta fall. Migrationsverket har förklarat att man inte tänker låta Sandberg återfå sin tjänst utan föredrar att betala vad det kostar att definitivt bli kvitt honom.

- Jusek hjälper inte medlemmar som företräder ett politiskt parti, vars program är oförenligt med förbundets grundläggande demokratiska värderingar. Det principbeslut står självklart fast, omtalar förbundsjuristen.

Trots att i detta fall domstolarna var eniga om att arbetsgivaren handlat lagstridigt, förvägrades alltså den fackligt anslutne medlemmen stöd av sin organisation. Är det sådana fackföreningar löntagarna vill ha? Också andra frågor inställer sig. Vad menas med "förbundets grundläggande demokratiska värderingar"?