Regeringen beslutade i december att höja presstödet med tre procent. Uppskrivningen kostar knappt 15 miljoner. Pressens tyngsta bidragstagare, Svenska Dagbladet, får nästa år 58 miljoner kronor i statsstöd.

Kulturminister Marita Ulvskog vill även öka mångfalden genom att ge möjlighet för nättidningar att få stöd. Redan i dag kan nättidningar söka bidrag på dagens villkor. Men då måste de ta betalt för webbplatsen och ha mer än 2 000 registrerade abonnenter. Ingen nättidning har hittills sökt och därför vill kulturministern utreda frågan ytterligare.