Ledningen för Walt Disney Corporation har störts av att en del anställda internt kallat företaget för "Mouschwitz". Därför gick man nyligen ut med information om att den som använder benämningen framledes skall få en varning och sedan sparken, om det upprepas. Snabbt ändrade lustigkurrarna därför "Mouschwitz" till "Duckau".