Att införa program för att censurera Internet är allt populärare. Amerikanska skolor och bibliotek måste exempelvis enligt lag skaffa filterprogram för att få del av ett statligt bidrag. Nu har en opinionsgrupp utvecklat ett program för att blockera dem. Peacefire är ett program som blockerar program som Cyber Patrol, Net Natty, Cybersitter och andra liknande program.

http://www.peacefire.org