En tysk domstol beordrade i december att en australiensisk webbplats som ifrågasätter ifall förintelsen ägt rum skall stängas. Det anmärkningsvärda med fallet är att servern och webbplatsen som tvingas stänga inte är placerad i Tyskland, utan i Australien. Trots det ansåg domstolen att tysk lag gäller eftersom tyskar kunde komma åt webbplatsen.